188 اکشن افکت های رنگی و نوری 👑

در این پک 188 اکشن در چند دسته بندی مختلف برای شما قرارگرفته است.


از افکت های رنگی خاص تا فیلتر های نوری و همینطور اکشن های اصلاحی ویژه اصلاح رنگ و نور تصویر.


در ادامه نمونه هایی از افکت های این اکشن را میبینید.